Aanvankelijk lezen alle methodes op een rij

Een helder leesaanbod en een brede leesaanpak

 • Boekje lezen
  Voorbereidend lezen

  De fundering voor een goede leesontwikkeling begint al op vroege leeftijd bij de taalontwikkeling. Belangrijke activiteiten hierbij zijn het interactief voorlezen en het begrijpend luisteren. Door naast het interactief voorlezen ook te focussen op rijmen, volgorde, letters en klanken, groeit zowel het fonologisch als het fonemisch bewustzijn. Dit vormt een goede basis om een competente lezer te worden. Methoden gericht op voorbereidend lezen helpen om op een haalbare manier een goede basis te leggen.

 • digitale geletterdheid
  Digitale geletterdheid

  Niet alle kinderen komen evenveel in aanraking met de online wereld. Net zoals niet alle kinderen evenveel gestimuleerd worden om te lezen. Uit onderzoek blijken beide onderdelen essentieel voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid. Leesvaardigheden spelen bij digitale geletterdheid een belangrijke rol. Wil je aan de slag met digitale geletterdheid dan is de eerste stap het stimuleren van offline lezen. Die vaardigheden hebben kinderen nodig om online bronnen te kunnen gebruiken en deze te beoordelen op betrouwbaarheid. Het betrekken van digitale middelen is dan ook aan te raden bij het leesonderwijs. Op deze manier ontdekken kinderen wat de online wereld allemaal te bieden heeft.

Meer voor lezen

 • het leesboek aanvragen
  Het Leesboek

  Goed leren lezen is in de 21e eeuw belangrijker dan ooit. Het is van invloed op de schoolloopbaan, de werkomgeving en het levensgeluk. Het stimuleren van leessucces is dus van groot belang. Dit Leesboek kan je hierbij helpen.

 • Events & webinars
  Events & webinars over lezen

  Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van lezen en de optimale route naar een nieuwe methode. De uitgevers nemen je deze middag mee in hun visie op leesonderwijs en hoe zij dit vertaald hebben in hun methodes.