Begrijpend studerend lezen

Zodra je eenmaal kunt lezen is een belangrijke vervolgstap het leren begrijpen wát je leest. Het begrijpend en studerend lezen is in een latere fase essentieel bij het studeren en nuttig bij alle momenten waarbij je lezend informatie tot je kunt nemen. Enkele vaardigheden van begrijpend en studerend lezen zijn het bepalen van een onderwerp van een tekst, een verder verloop van een verhaal voorspellen of een moeilijk woord te definiëren met behulp van de tekst.
Lees meer.