Heutink & duurzaamheid

Duurzaam betekent voor ons het bewust zijn van, en bezig zijn met, de voetstap die we achterlaten op de aarde. Oog voor de toekomst hebben. En daarbij hoort ook aandacht voor het kind.

duurzaam groen

 • Duurzaam
 • Circulair
 • Maatschappelijk verantwoord
 • Aandacht voor mens & milieu

groen

Zoeken naar groen in alles wat we doen

Dat doen we onder andere door steeds vaker te kiezen voor ’groene’ grondstoffen en alternatieven en CO2-uitstoot verder te beperken.

Ook hebben aanbieders van duurzame producten bij ons een streepje voor, net als inrichtingsoplossingen met een duurzaam karakter. Ons hout en papier draagt het FSC-keurmerk en onze productiefaciliteiten zijn ISO-gecertificeerd. Onze productieprocessen zijn milieuvriendelijk en onze producten worden vervaardigd met duurzame grondstoffen zoals hout uit aangeplante Europese bossen, Europese inkten en verven op waterbasis.

Tweede leven voor meubels
We kiezen in steeds meer inrichtingsvoorstellen voor een combinatie van bestaand, opgeknapt én nieuw meubilair. Daarnaast zetten we ons ook in voor het vinden van een zinvol tweede leven van overbodige of (opgeknapte) afgeschreven meubels op een plek waar er nog dankbaar een aantal jaren gebruik van gemaakt wordt in binnen- én buitenland.

Van lineair naar circulair

De circulaire economie is enorm in opkomst.
Waar het nog niet zolang geleden normaal was om lineair te consumeren, verschuift dit steeds meer richting circulair. Dit vraagt om een andere manier van denken én kijken naar het ontwerp-, productie-, distributie- en gebruiksproces.
circulair

Waar we lineair aan het begin van de lijn grondstof delven en aan het eind van de lijn het product weggooien, is er bij de circulaire benadering geen begin of eind: ingezamelde grondstoffen worden bewerkt tot alternatieve grondstoffen voor het maken van nieuwe dingen. In het kort wordt in de circulaire economie uitgegaan van een eindeloos 3-staps proces van maken > gebruiken > recyclen. Ook Heutink zet zich in voor het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling.

Circulaire partner
Onze rol als nummer 1 onderwijsinrichter van Nederland maakt dat we ons verantwoordelijk voelen om ook op dit gebied een ambassadeursrol te vervullen en onderwijsorganisaties te helpen bij hun transitie van lineair naar circulair. Dit begint al bij de ontwerpfase van materialen en meubels: hoe kunnen we iets dusdanig ontwerpen dat de grondstoffen eindeloos, zonder af te doen aan kwaliteit, ingezet kunnen worden, in welke vorm dan ook? We hebben een sterk partnernetwerk van professionals en pioniers op dit gebied, zodat we ook op dit vlak uw adviseur kunnen zijn.

Maatschappelijk verantwoord

 • kansarme kinderen
  Kansarme kinderen in de spotlights

  In Nederland leeft nog steeds maar liefst 1 op de 9 kinderen in armoede en/of een onveilige situatie. Dit heeft vaak tot gevolg dat kinderen niet deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. Terwijl juist deze activiteiten een grote bijdrage kunnen leveren aan traumaverwerking, talentontwikkeling, een positief zelfbeeld en emotionele intelligentie. De Heutink Foundation zet zich in om kinderen en jongeren in (kans)arme of onzekere situaties in Nederland én het buitenland actief deel te laten nemen aan bijvoorbeeld een dansvoorstelling, muziekorkest of kunstexpositie.

 • wereldbol
  Iedereen naar school

  We zorgen voor het welzijn en de toekomst van onze werknemers en hun families. Een van de voorbeelden daarvan is het programma dat we in Sri Lanka hebben ontwikkeld, waarmee de kansen van de kinderen van de collega’s daar vergroot worden en zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Het programma zorgt ervoor dat zij goed onderwijs kunnen volgen en dat zij en hun families verzekerd zijn van een uitgebreid gezondheidszorgprogramma.

 • werken
  Leer-werk- en sociale plek

  Stagiaires, afstudeerders, mensen met een tussenjaar, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door welke reden dan ook…. bij Heutink hebben we een zwak voor iedereen die leert. Op bijna alle afdelingen binnen ons bedrijf hebben we dan ook studenten vanuit allerlei opleidingen die meedraaien en het geleerde in de praktijk kunnen brengen en ervaren. Ook werken we voor het maken van onze brochures en catalogi samen met drukkerijen en pakketverwerkers met een duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkwijze.