Karakter

Een methode voor voortgezet technisch lezen van uitgeverij Malmberg voor groep 4 tot en met 8.
karakter

 • Leestekst centraal
 • Uitdagende pluslijn
 • Samenhang taal
 • Actief lezen
 • Leesbevordering en educatie

Karakter is een voortgezet technisch leesmethode van uitgeverij Malmberg voor groep 4 tot en met 8. Met Karakter leren de leerlingen niet alleen goed lezen, maar doen ze ook succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. Iedere les weer! Zo maken ze ongemerkt veel leeskilometers en ervaren ze dat lezen leuk en zinvol is. In Karakter gaan goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand. In Karakter staan de leesteksten centraal. Ze zijn op maat geschreven door bekende kinderboekenauteurs en in elke tekst staat één leesmoeilijkheid of één aspect van vloeiend lezen centraal, zoals woordgroepen of leestekens.

Karakter


Meer voor lezen

 • whitepaper
  Whitepaper: Zomerlezen

  Leerlingen die tijdens de vakantie weinig of helemaal niet lezen, kunnen een of meerdere AVI niveaus terugvallen. Zonde natuurlijk van al dat harde werken! Hoe voorkom je dat leerlingen een ’zomerdip’ krijgen én zorg je ervoor dat kinderen lezen ook leuk vinden? Lees er alles over in het onderstaande boekje met o.a. leessuggesties voor die bijdragen tot leesbevordering en de ontwikkeling van het leesniveau van het kind.

 • pdf
  Effectief lezen met Karakter

  Per oefentype wordt de doelstelling beschreven en de link gelegd met het Protocol leesproblemen en dyslexie. Daarbij komen verwerkingsopdrachten als woordrijen, zinsoefeningen, timeroefeningen en tekstoefeningen aan bod.

 • leesboek
  Het Leesboek

  Alle leesmaterialen van Heutink handig samengevat in één boek. Of het nu gaat om een methode, oefenstof, concreet materiaal, spelmateriaal of ontwikkelingsmateriaal.

Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

Momento

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.
Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.
Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.
Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.
Onze showrooms
showrooms