Voorbereidend lezen

De fundering voor een goede leesontwikkeling begint al op vroege leeftijd bij de taalontwikkeling. Belangrijke activiteiten hierbij zijn het interactief voorlezen en het begrijpend luisteren. Door naast het interactief voorlezen ook te focussen op rijmen, volgorde, letters en klanken, groeit zowel het fonologisch als het fonemisch bewustzijn. Dit vormt een goede basis om een competente lezer te worden. Methoden gericht op voorbereidend lezen helpen om op een haalbare manier een goede basis te leggen.
Lees meer.