Nieuw Nederlands Junior Lezen

Een methode voor compleet lezen van uitgeverij Noordhoff voor groep 4 tot en met 8.
Nieuw Nederlands Junior

 • Tekst centraal
 • Samenhang
 • Eenvoudige differentiatie
 • Lezen is leuk
 • Compact en helder
De methode Nieuw Nederlands Junior Lezen van uitgeverij Noordhoff is een methode waarin de leerlijnen technisch lezen, vloeiend lezen, begrijpend lezen en lekker lezen worden afgewisseld en in balans worden aangeboden. Samen met Nieuw Nederlands Junior Taal & Spelling wordt er een samenhang aangeboden, waarin geïntegreerd taalonderwijs vanuit communicatie centraal staat. Het maakt leerlingen spellingbewust en taal- en leesvaardig in interactie, in levensechte situaties, door creatieve opdrachten en met eindproducten. Geschikt voor de groepen 4 t/m 8. De methode bestaat uit de digitale omgeving van Junior Cloud aangevuld met folio materiaal.

Nieuw Nederlands Junior Lezen


Meer voor lezen

 • whitepaper
  Whitepaper: Levende taal, levende teksten door Noordhoff

  Lezen en schrijven zijn centrale vaardigheden in de basisschool. Daarbij is aandacht voor technische deelvaardigheden belangrijk; letters leren lezen en schrijven, woorden decoderen, spellen. Maar die techniek betekent niets als je niet weet en ervaart waarvoor je het nodig hebt, namelijk teksten kunnen begrijpen en gebruiken en daarnaast zelf teksten kunnen schrijven over wat jij bedoelt.

 • leesboek
  Het Leesboek

  Alle leesmaterialen van Heutink handig samengevat in één boek. Of het nu gaat om een methode, oefenstof, concreet materiaal, spelmateriaal of ontwikkelingsmateriaal.

Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

Momento

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.
Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.
Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.
Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.
Onze showrooms
showrooms