SOPOH-scholen kiezen voor DNA-aanpak

Geschreven op woensdag 16 september 2015

 

UItgebreide ict-analyse

De 22 scholen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) hebben Heutink ICT opdracht gegeven om voor alle tot de stichting behorende scholen
het ‘ICT-DNA’ in kaart te brengen. Voor de uitvoering hiervan zet Heutink ICT de komende tijd een team van vier gespecialiseerde onderwijsconsulenten in. Naar verwachting zullen de rapportages in november dit jaar zijn afgerond.

De DNA-aanpak

De DNA-aanpak is een methodiek die Heutink ICT in eigen huis ontwikkelde om te komen tot een zo doeltreffend mogelijke inzet van ICT op elke school. Met behulp van gevalideerde scans en tools worden scholen op vier essentiële punten geclassificeerd als D (Degelijk), N (Nieuwsgierig) of A (Avontuurlijk). Daarbij wordt ook in beeld gebracht of de school behoefte heeft om verandering te brengen in de geconstateerde status - en zo ja op welke punten - en in hoeverre het team bereid is invulling te geven aan die verandering. De bevindingen resulteren in een gericht advies per school, waarna Heutink ICT als educatief partner kan helpen bij het opstellen en uitvoeren van een passend en effectief ICT-beleid.

Heldere visie die recht doet aan het karakter van de school

De grote opdracht van de  SOPOH-scholen onderstreept het feit dat de DNA-aanpak zijn waarde inmiddels heeft bewezen in het onderwijs, aldus Wouter Würdemann, Senior Onderwijsconsulent bij Heutink ICT: “Op deze wijze krijgen ook de bestuurders van SOPOH een helder beeld van de situatie per school. Zij vinden het belangrijk om op schoolniveau de juiste keuzes te kunnen maken over de inzet van ICT, en goed gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over investeringen in ICT. Wij zijn met onze ruime onderwijservaring bij uitstek de partij die daarbij kan helpen. Onze DNA-aanpak leidt tot een heldere visie die recht doet aan het karakter van elke individuele school.”

Kansen en mogelijkheden ICT benutten

“Het bestuur van SOPOH vindt het belangrijk dat de SOPOH-scholen de kansen en mogelijkheden benutten die ICT kan bieden in het onderwijs. Met behulp van het DNA-traject  heeft nu elke school de  mogelijkheid  om haar eigen ICT-ontwikkeling inhoud te geven”, aldus Peter Schreuder, lid van het College van Bestuur van SOPOH. “Binnen SOPOH zijn kaders afgesproken voor ICT-ontwikkeling.. Binnen deze kaders mogen de scholen hun ontwikkeling vormgeven op de manier die het beste bij de school past.” 

Meer informatie

Wanneer u meer informatie over de DNA-aanpak wilt kunt u contact opnemen met
uw adviseur of hier meer lezen: DNA-aanpak