Wat zijn de leerstijlen van uw medewerkers?

Geschreven op woensdag 10 januari 2018

 

Hoe geeft u de juiste aandacht?

Een leven lang leren klinkt bekend in de oren, want na je leerplichtige jaren stopt leren niet. We leren veel van onze tijd ná 18 jaar door werkervaringen, opdoen van vaardigheden en via onze collega’s. Officieel is iemand tot zijn of haar 18e verplicht om naar school te gaan zodat hij of zij goed voorbereid in de maatschappij te kunnen meedraaien. Maar tijdens ons werk leren we steeds door. Logisch ook, want de ontwikkelingen gaan razendsnel en als werknemer moet je bijblijven om je werk goed te blijven uitoefenen.

 We leren ook al lang niet meer alleen op school, we leren overal en op verschillende manieren. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat de meeste kennis niet meer wordt opgedaan in de schoolbanken (‘formeel leren’), maar door informeel leren. Informeel leren gebeurt op de werkplek of zelfs daarbuiten, door cursussen die we volgen of door online video’s die we kijken. Aan leren zit geen houdbaarheidsdatum, we leren ons hele leven lang!

 

Education isn't something you can finish - Isaac Asemov

Verschillende manieren van leren

Hoewel we ons hele leven lang leren, is er niet één manier van leren. Iedereen leert op zijn eigen manier en heeft zijn eigen voorkeuren. Bij het werken met online leren gebruikt de Heutink Academie richtlijnen uit het onderzoek van Teleac/NOT over verschillende leerstijlen.

Volgens dit onderzoek kunnen er vier groepen worden onderscheiden: taakgerichten, einddoelgerichten, detailgerichten en kennisgerichten. Deze vier groepen hebben allemaal een andere kijk op leren, ervaren leren op een andere wijze en hebben een andere motivatie om te leren. Elke groep heeft zijn eigen leerstijl. Welke leerstijl past bij u?

Taakgerichten

Taakgerichten ervaren leren vaak als een verplichting. Zij hebben weinig drang om zichzelf verder te ontwikkelen en vaak ontbreekt de motivatie om een cursus te volgen. Deze groep zal veelal niet uit zichzelf gaan leren, maar zal alleen cursussen volgen als deze vakgericht zijn. Dit komt ook terug in de persoonlijke leerstijl.
Taakgerichten geven de voorkeur aan overzichtelijke cursussen die worden gegeven door een vakman. Taakgerichten nemen aan wat de docent hen vertelt en gaan ervan uit dat dit de juiste informatie is. 

Einddoelgerichten

Einddoelgerichten hebben geen hekel aan leren, maar zien ook niet per se het nut van het volgen van cursussen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Als ze leren, is dit vaak gerelateerd aan hun werk en zijn ze gericht op het einddoel van het leren.
Einddoelgerichten leren alleen datgene wat ze verplicht moeten leren. Voor hen is het leren zelf minder belangrijk dan het uiteindelijke doel dat ze behalen. Net als taakgerichten geven einddoelgerichten de voorkeur aan overzichtelijke cursussen; kort en bondig met één duidelijk onderwerp. 

Detailgerichten

    

Detailgerichten zijn zeer enthousiast als het op leren aankomt. Zij leren niet omdat het moet, maar omdat ze zichzelf willen ontwikkelen. Deze groep heeft een brede interesse en zoekt cursussen op basis van wat hen op dat moment interesseert.

Dit enthousiasme is ook zichtbaar in hun persoonlijke leerstijl. Detailgerichten staan open voor verschillende leervormen, waarbij hun voorkeur uitgaat naar cursussen gericht op verdieping van het onderwerp. Veelal zijn dit praktijkgerichte cursussen. Detailgerichten brengen de opgedane kennis graag direct in de praktijk.   

 

Kennisgerichten

Kennisgerichten zijn doelbewust en serieus met leren bezig. Zij leren met een concreet doel voor ogen en zijn hierbij carrièregericht. Zij zien leren als een doel om hogerop te komen en hechten hierbij belang aan een diploma. Kennisgerichten zien leren niet als verplichting, maar leren moet voor hen wel een meerwaarde vormen.

Kennisgerichten hebben een voorkeur voor formeel leren via officiële instellingen en zijn gericht op feiten. Kennisgerichten zijn hierbij wel kritisch; ze nemen niet zomaar aan wat een docent vertelt, maar verifiëren dit via andere bronnen. 

 

Leerstijlen binnen de Heutink Academie

 

Bij de ontwikkeling van onze online leeroplossingen houden wij rekening met de voorkeuren van alle vier leerstijlen. Een e-learning cursus van de Heutink Academie

  • stelt één onderwerp centraal dat bijdraagt de professionalisering van de medewerker
  • is overzichtelijk opgebouwd volgens een eenduidig stappenplan
  • start met een leerdoel, zodat duidelijk is wat de cursist na het volgen van de cursus moet kennen en kunnen
  • biedt alles kort en bondig aan in de vorm van tekst, video en interactieve oefeningen
  • is praktijkgericht en kan direct worden ingezet in de eigen klas
  • wordt altijd gecombineerd met een kennistoets, waarbij een (online) certificaat gehaald kan worden.

Welke leerstijl uw voorkeur ook heeft, binnen de Heutink Academie is er altijd een online leeroplossing die aansluit bij uw stijl.

Wat zijn de leerstijlen van uw medewerkers?

We hebben dit artikel geschreven om een beeld te schetsen van de verschillenden typen lerenden die u in uw organisatie tegen kunt komen. Het is namelijk van belang om bij het beschikbaar stellen van online leren voor uwmedewerkers, veel aandacht te besteden aan de implementatie en continuiteit.

Hoe inspireert u uw medewerkers? Hoe informeert u uw medewerkers? Leren gaat namelijk niet vanzelf, hoe groot het gemeenschappelijke belang ook kan zijn. Er zijn gewoon simpelweg mensen die niet gemotiveerd zijn, leren als een verplichting zien en veel stimulans nodig hebben. Het geven van een inlogcode moet gecombineerd worden met een gedegen aanpak van het professionaliseringsbeleid.

Meer weten?

Graag komen wij bij u langs om meer te vertellen over het stimuleren en bevorderen van professionalisering, neem contact met ons op! En volg ons op Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.