Nieuwe methode? | Start met een implementatietraject

Geschreven op woensdag 26 april 2017

 

Een goed begin.....

Gaat u in het nieuwe schooljaar aan de slag met een nieuwe methode? Het is belangrijk om een goede start te maken met deze methode en de aanpak ontwikkeld door de uitgever op een goede manier in te zetten! Maar dat kan best lastig zijn, een nieuwe methode heeft een nieuwe didactiek, structuur, organisatie, planning en tegenwoordig ook steeds vaker meer digitalisering waar u als leerkracht mee aan de slag moet. 

Methode-implementatietrajecten

Het invoeren van een methode is meer dan een methode aanschaffen en ermee starten. Schoolyard Education begeleidt het team bij de keuze voor een implementatie van een nieuwe methode. Dat leidt tot een goede invoering en inbedding van de methode op school en in de klas. De methode maakt deel uit van een overkoepelend vakgebied, waarbij u de methode inzet om het vakgebied vorm en inhoud te geven. U kunt kiezen uit een van onderstaande implementatiepakketten. Maar bij alledrie staat maatwerk voorop. Want iedere school heeft andere, specifieke wensen. Schoolyard Education zal samen met u een voor uw organisatie optimaal implementatietraject bepalen.

 1. Pakket basis
  Er wordt één bijeenkomst gepland op de locatie van uw school. Een specialist gaat naar aanleiding van een telefonische intake een bijeenkomst verzorgen aan uw schoolteam waarbij aandacht wordt besteed aan kerndoelen, referentieniveaus en principes van de methode. Daarbij staat de structuur, opbouw en werkwijze van de methode centraal.

 2. Pakket uitgebreid
  Er worden 3 bijeenkomsten georganiseerd welke verspreid over enkele maanden worden verzorgd. Op basis van een persoonlijk intakegesprek worden de bijeenkomsten samengesteld. Er kan aandacht besteed worden aan vragen als: > Hoe interpreteren we methoderesultaten in relatie tot andere resultaten en observaties?
  > Hoe ga ik om met mijn differentiatie voor zwakkere leerlingen, maar ook voor beter begaafden?

 3. Pakket extra
  Vanuit uw specifieke hulpvraag voor bijvoorbeeld taal-, reken-, leesonderwijs of een ander vakgebied gaan we aan de slag met een traject op maat. Denk daarbij aan opbrengstgericht werken, analyseren en diagnosticeren van leerresultaten, of mondelinge taalvaardigheid, het drieslag model bij rekenen. Daarbij wordt de methode implementatie een onderdeel van het bredere traject.

 

Blended learning | Heutink Academie  

Naast de persoonlijke begeleiding van een specialist bij u op school, kunt u ook een combinatie maken met ons aanbod in de Heutink Academie. In juni 2017 wordt de serie “Implementeren doe je zo” gelanceerd. Een serie van 5 e-learning-modules gericht op implementeren in het algemeen, tot specifiek gericht op rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie. Zo kunt u blended learning toepassen waarbij leerkrachten online en offline leren. Vraag nu een implementatietraject via ons aan en ontvang in september een maand lang gratis toegang tot ons online platform met online e-learningcursussen om uw implementatie met blended learning vorm te geven!                            


Meer weten?

Schoolyard Education is partner van Heutink Trainingen bij implementatie trajecten. Meer weten? Neem contact met uw adviseur, bel 0548 - 53 66 07 of mail naar training@heutink.nl