Sta jij al geregistreerd op Registerleraar.nl?

Geschreven op woensdag 21 september 2016

 

Leg je professionele ontwikkeling vast op Registerleraar.nl

Door te registreren op Registerleraar.nl toon je aan dat je in het bezit bent van een diploma leerkracht voor het basisonderwijs en leg je je professionele ontwikkeling vast. Daarbij kun je denken aan cursussen, studiedagen en intervisiebijeenkomsten die je volgt om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Tot het einde van dit kalenderjaar is dit nog vrijwillig. Als de wetgeving doorgaat dan wordt het vanaf het nieuwe schooljaar 2017-2018 verplicht om als leerkracht ingeschreven te staan in het Registerleraar. Leg nu gemakkelijk in 3 stappen je ontwikkeling vast op Registerleraar.nl

Stap 1 | Registreren op Registerleraar

Door jezelf in te schrijven bij Registerleraar leg je vast dat je blijft werken aan je professionele ontwikkeling. Dit doe je nu ook al door bijvoorbeeld studiedagen, cursussen en intervisiebijeenkomsten te volgen. Het verschil is dat dit nu ook moet worden vastgelegd. Eigenlijk leg je een soort portfolio aan met bewijslast waarmee je laat zien dat je leerkrachtvaardigheden up-to-date zijn. Elk schooljaar moet je afhankelijk van je werktijdfactor een aantal uren maken gericht op professionalisering. Dit is niet nieuw en zit al in je normjaartaakuren verwerkt. Voor een fulltime leerkracht wordt per schooljaar hiervoor 40 uur gereserveerd. Dit is gemiddeld één uur per week waarin je gericht werkt aan persoonlijke professionele ontwikkeling. In Registerleraar kun je - nadat je je hebt ingeschreven – je gemaakte uren op het gebied van scholing bijhouden.

Stap 2 | Registreren en dan?

Na een periode van 4 jaar gaat Registerleraar kijken aan welke competenties je hebt gewerkt en vooral of je voldaan hebt aan het aantal professionaliseringsuren dat je elk schooljaar moet maken. Even een korte rekensom: 4 jaar x 40 uur = totaal 160 uur na vier cursusjaren (o.b.v. een fulltime dienstverband). Van dit aantal uur moet 100 uur te maken hebben met de bekwaamheidseisen voor een leerkracht (vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch). Als je bijvoorbeeld vaardiger wil worden in het omgaan met moeilijk leerlinggedrag dan kun je over dit onderwerp een e-learningcursus cursus volgen. Je verdiept je in het onderwerp en past de nieuwe kennis toe in de praktijk. Dit sluit aan bij de pedagogische bekwaamheid van de leerkracht. De overige 60 uur mogen ingezet worden voor je algemene professionele ontwikkeling. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan intervisie, beeldbegeleiding en specifieke leerdoelen uit je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Stap 3 | Kiezen, uitvoeren en toevoegen van activiteiten

Om je te helpen registreert de Heutink Academie alvast hun e-learningcursussen bij Registerleraar en laat deze cursussen door hen valideren. Wanneer een cursus is gevalideerd betekent dit dat je deze cursus mag meetellen bij jouw persoonlijke professionaliseringsuren. Ook houdt het in dat je er zeker van kunt zijn dat de inhoud van de cursus je helpt om je leerkrachtcompetenties te vergroten. Na het volgen van een gevalideerde e-learningcursus uit de Heutink Academie en het behalen van de kennistoets ontvang je een certificaat en een registratienummer. Dit nummer kun je invoeren op je persoonlijke pagina bij Registerleraar.nl. Registerleraar herkent vervolgens de cursus en het bijbehorende aantal SBU (studiebelastingsuren). De gemaakte SBU tellen direct mee voor je streefdoel van 160 professionaliseringsuren over een periode van vier jaar.

Recent gevalideerde modules

  • Anders kijken naar gedrag - bekijk
  • Digitaal pesten - bekijk
  • Leerlijnen rekenen: de basis - bekijk
  • Leerlijnen taal: de basis - bekijk  
  • Leerlijnen sociaal-emotioneel: de basis - bekijk
  • Techniek voor kleuters - bekijk

Kijk hier voor een actueel overzicht van de gevalideerde modules uit de Heutink Academie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heutink Trainingen via training@heutink.nl of 0548 - 53 66 07.