Extra rekenmateriaal voor elk niveau

Geschreven op maandag 30 mei 2016

 

Verschillende rekenniveaus vragen om verschillende materialen

Bent u op zoek naar een compleet uitgebalanceerde reeks voor de diverse rekenniveaus binnen uw groep? 
Bekijk dan de fundamentenreeks van Zwijsen. Maak kennis met de Rekentijgers, rekenpanda’s, rekenvlinders en rekenkikkers. Mooie rekenmaterialen waarmee u de rekenontwikkeling van uw leerlingen op een leuke manier kunt stimuleren. Lees hieronder welke reeks het best bij welke soort leerling past.


Rekentijger
| Verdiepingsstof voor snellere rekenaars in de groepen 3 t/m 8

Rekentijger stimuleert het logisch en wiskundig denken van slimme rekenaars met twee werkboeken en bijbehorende antwoordboeken (incl. handleiding). Biedt verdiepingsstof op reken-vaardigheidsniveau 1S (Cito I/A). De boekjes staan vol pittige innovatieve reken- wiskundeproblemen en puzzels. De leerlingen uit de bovenbouw worden uitgedaagd, hun wiskundige kennis en vaardigheden op hun denkniveau in te zetten. 
Bestel de Rekentijger hier
  

 

Rekenpanda | Verdiepingsstof voor goede rekenaars in de groepen 3 t/m 8

  

Rekenpanda biedt pittige verrijkingsstof op rekenvaardigheidsniveau 1S (Cito II/B) voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. Het belangrijkste doel van Rekenpanda is om een onderzoekende houding van kinderen te activeren en te stimuleren. De verdiepingsopdrachten hebben een meer open karakter, zijn complexer en vragen meer creativiteit dan in de reguliere rekenmethoden. In elk deel van Rekenpanda komen 4 verschillende domeinen aan bod: getallen en bewerkingen, meten en meetkunde, logisch denken en redeneren en combinaties hiervan. 
Bestel de Rekenpanda hier.

 

Rekenvlinder | Oefenstof voor de zwakkere rekenaars ingedeeld per domein

Rekenvlinder is extra oefenmateriaal voor leerlingen die specifiek moeite hebben met bijvoorbeeld breuken, procenten, tijd, verhoudingen en/of decimale getallen. De leerstappen in Rekenvlinder helpen de leerlingen veilig en zelfsturend door de oefenstof, zoals die in de gangbare rekenmethoden voorkomt. Rekenvlinder is ook bedoeld voor leerlingen die langzamer leren dan het tempo van de klassikale methode en voor leerlingen die leerstijlen hebben die afwijken van de aanpak in de methode. Rekenvaardigheidsniveau is 1F (Cito III/C).
Bestel de Rekenvlinder hier
  

 

Rekenkikker | Oefenstof voor de zwakkere rekenaars ingedeeld per domein

  Rekenkikker kent dezelfde opbouw van materialen en onderwerpen als Rekenvlinder, alleen gaat de serie nog een niveau lager (1F CITO lV/D). Rekenkikker biedt extra oefenmateriaal (met instructie) voor kinderen die veel moeite hebben met de domeinspecifieke lesstof als breuken, procenten, verhoudingen, tijd en decimale getallen. De 12 werkboeken zijn niet gekoppeld aan een jaargroep.
Bestel de Rekenkikker hier.

 

Real Life Rekenen | Moderne redactiesommen voor rekenaars in de groepen 6 t/m 8

Real Life Rekenen is extra rekenmateriaal dat u kunt inzetten naast elke rekenmethode. De 3 rekenboeken per jaargroep staan boordevol ‘moderne’ redactiesommen over de thema’s sport, exact en maatschappij. Real Life Rekenen traint leerlingen in groep 6 t/m 8 om hun rekenkennis effectief toe te passen in het dagelijks leven én in andere schoolvakken. Dat doen ze zelfstandig en volgens een gestandaardiseerde aanpak. Daarmee sluit de reeks volledig aan bij de uitgangspunten van het opbrengstgericht werken. Met Real Life Rekenen gaan leerlingen beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs.  

Meer informatie

Voor meer informatie over deze rekenreeks kunt u contact opnemen met onze klantenservice of uw adviseur.