Naut

Naut

Een natuur- en techniekmethode van uitgeverij Malmberg voor groep 3 t/m 8.

 • Kennis toepassen
 • Leerlijn 21e eeuwse vaardigheden
 • Wereldoriënterend
 • Uitdaging als eindopdracht
 • Samenvattingsanimatie

Naut bestaat uit de vakken biologie, natuurkunde en techniek. Er is ook aandacht voor scheikunde, wereld en heelal, milieu en duurzaamheid. Naast de 21e eeuwse vaardigheden leren leerlingen ook specifieke vakvaardigheden als ecologisch denken en systeemdenken. In elke les leren kinderen kennis en vaardigheden. Die passen ze direct toe in de opdracht aan het eind van elk thema: de Uitdaging. Dit doen ze a.d.h.v. het kenmerkende 5-takenmodel, waarin 21eeuwse vaardigheden zitten verweven. Het laat leerlingen ontdekken, onderzoeken en ervaren.

Naut


Meer voor natuur en techniek

 • Maak kennis met NautMeanderBrandaan
  Maak kennis met NautMeanderBrandaan

  In deze film maak je kennis met de vernieuwde Meander in NautMeanderBrandaan.

 • De uitdaging
  De uitdaging

  Binnen Naut wordt elk thema afgesloten met de Uitdaging. Hierin passen leerlingen de opgedane kennis en vaardigheden toe in een eindopdracht. In dit overzicht vind je welke uitdagingen er binnen Naut zijn.

Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

Momento

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.
Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.
Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.
Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.
Onze showrooms
Showrooms