Brandaan

Brandaan

Een geschiedenismethode van uitgeverij Malmberg voor groep 3 t/m 8.

  • Kennis, vaardigheden en toepassen
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Thematisch
  • Uitdaging als eindopdracht
  • Samenvattingsanimatie

Brandaan laat leerlingen ervaren dat de wereld waarin we nu leven, is beïnvloed door het verleden. Elke les start met een foto uit het heden. Vanuit die foto wordt er terug gekeken naar het verleden. Elk jaar komen er 5 tijdvakken aan bod, waarbij leerlingen historische vaardigheden eigen maken. In elke les leren kinderen kennis en vaardigheden. Die passen ze direct toe in de opdracht aan het eind van elk thema: de Uitdaging. Dit doen ze a.d.h.v. het kenmerkende 5-takenmodel, waarin 21e eeuwse vaardigheden zitten verweven. Het laat leerlingen de geschiedenis herbeleven, ontdekken en onderzoeken.

Brandaan


Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

Momento

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.
Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.
Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.
Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.
Onze showrooms
showrooms