Taaljacht

Een taal- en spellingmethode van uitgeverij Zwijsen voor groep 4 tot en met 8.
taaljacht

  • Verwondering
  • Samenhang
  • Actieve betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Beproefde spellingsdidactiek

Kinderen zijn van nature onderzoekers: ze gebruiken al hun zintuigen om de wereld te verkennen. Met Taaljacht gaan leerlingen op jacht naar taal: de eigen taal, de taal van anderen en taal van de wereld waarin ze leven. Spreken, luisteren, schrijven en spellen: deze domeinen zijn in Taaljacht met elkaar verbonden, net als in het echte leven. De leerlingen gaan op verkenning, oefenen met de verschillende onderdelen en uiteindelijk komen die samen in een eindtaak per blok. De authentieke bronnen die hierbij gebruikt worden, zoals posters, gedichten of krantenartikelen, laten de echte wereld zien.

Verschijning:

  • Vroegstart voor groep 4 en 5: 2022/2023
  • Groep 4-6: 2023/2024
  • Groep 7-8: 2024/2025

Taaljacht Taal

Structuur

Differentiatie

Volgen en toetsen

Taaljacht Spelling

Structuur

Differentiatie

Volgen en toetsen

Methodetrainingen

Zwijsen Academy
Wanneer je investeert in een nieuwe methode, dan wil je er ook alles uithalen wat erin zit. Met deze praktijkgerichte trainingen haal je het beste uit je nieuwe methode.
Bekijk trainingen
Trainingen

Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

Momento

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.
Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.
Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.
Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.
Onze showrooms
showrooms