Taal actief

Een taal- en spellingmethode van uitgeverij Malmberg voor groep 4 tot en met 8.
taal actief

  • Communicatie centraal
  • Actieve groei
  • Structuur en houvast
  • Rijke woordenschat
  • Taalgast

Leerlingen goed leren communiceren - dat is het doel van de nieuwe Taal actief. Wie goed kan communiceren, is beter in staat om te leren en te groeien. Taal actief maakt leerlingen bewust van de kracht van taal. Ze passen wat ze geleerd hebben actief toe en groeien zo in taal. Daarnaast zijn de structuur, grip en solide wetenschappelijke basis verankerd binnen Taal actief.
Er kan gekozen worden uit basis digitaal en basis papier. Of er wordt vrijwel volledig digitaal gewerkt of in werkboeken met aanvullende software. Alle leerlingen gebruiken het papieren taalgroeiboek.

Verschijning:     

  • Groep 4-6: 2022/2023 Taal actief taal en spelling
  • Groep 7-8: 2023/2024 Taal actief taal en spelling
  • Groep 4-8: 2023/2024 Module Taal actief tekstbegrip
  • Groep 4-8: 2023/2024 Taal actief plusmateriaal

Taal actief taal

Taal actief spelling

Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

Momento

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.
Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.
Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.
Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.
Onze showrooms
showrooms