Staal

Een taal- en spellingmethode van uitgeverij Malmberg voor groep 4 tot en met 8.
staal

 • Wereldse thema’s
 • Tekstbegrip geïntegreerd
 • Genredidactiek
 • ZLKLS 2023
 • Leren zichtbaar

Een sterk staaltje spelling en taal!

In de nieuwe editie blijft Staal verrassen met ijzersterke inhoud, terwijl al het goede behouden blijft. 

Spelling-grammatica

De nieuwe Staal spelling-grammatica is nog beter geworden. In deze beproefde methode met steevast goede resultaten, combineer je het effect van instructie met de kracht van eenduidigheid en herhaling. Samen werk je aan heldere doelen en álle kinderen doen mee. De vernieuwde Staal hanteert als enige methode de bewezen spellingmethodiek van José Schraven (ZLKLS editie 2023).

Taal

In elk thema van Staal maken kinderen de beweging van input naar output. Zij doen dat volgens het 5-fasenmodel, een didactisch model dat ervoor zorgt dat kinderen alle stappen tot een taalproduct gestructureerd doorlopen. Na een introductie van het thema in de grej van Staal, verzamelen de kinderen in de volgende lessen geleidelijk taalbouwstenen en ontwikkelen ze taalvaardigheden die ze nodig hebben om in de laatste lessen een eindproduct te maken. 

Staal


Meer voor taal en spelling

 • whitepaper
  Whitepaper: Woordenschat in Staal

  Werken aan woordenschat is erg belangrijk voor schoolsucces van leerlingen. Met de efficiënte en effectieve aanpak van woordenschat in Staal wordt ingezet op een uitbreiding van zowel de brede als de diepe woordenschat van leerlingen. Hoe dat precies zit, is te lezen in deze whitepaper.

 • Brochure
  Brochure Referentieniveaus binnen Staal

  Voor het basisonderwijs zijn de referentieniveaus 1F en 1S/2F verplicht. Maar wat betekenen de referentieniveaus precies en hoe zijn ze in Staal verwerkt is te lezen in deze brochure.

 • artikel
  Schrijven van teksten met Staal

  Leerlingen taalkrachtig maken is een van de uitgangspunten van Staal, dus ook als het gaat om de belangrijke vaardigheid van het schrijven van teksten. In dit artikel wordt beschreven hoe deze vaardigheid in Staal wordt aangepakt en waarom is gekozen voor het vijffasenmodel.

Meer over Staal

 • Taalonderwijs in samenhang: NATUURLIJK
  Taalonderwijs in samenhang: NATUURLIJK

  Nederland is zo ongeveer het enige land waar begrijpend lezen als een apart vak op het rooster staat. Maar als je lezen en schrijven in samenhang aanbiedt, kunnen kinderen in beide domeinen groeien. Lees het artikel voor meer informatie.

 • Sterk taalonderwijs in vijf pijlers
  Sterk taalonderwijs in vijf pijlers

  Kinderen goed leren communiceren, dat is het doel van Malmberg. Het stelt ze in staat met elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren, te lezen en te schrijven over wat ze leren en meemaken. Nieuwsgierig naar onze visie? Lees dan onze vijf pijlers en bekijk het filmpje.

Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

Momento

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.
Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.
Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.
Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.
Onze showrooms
showrooms