Pit taal en spelling

Een taal- en spellingmethode van uitgeverij ThiemeMeulenhoff voor groep 4 tot en met 8.
Pit taal en spelling

 • Planmatig
 • Transfer
 • Interactief leren
 • Volop differentiatie
 • Doorlopende woordenschat

Pit zorgt voor een stevig fundament voor elke leerling. Met de juiste basisregels, het spelenderwijs werken aan een moeiteloze toepassing en in elke les aandacht voor woordenschat. Met de vele differentiatiemogelijkheden en de vakoverstijgende projecten worden leerlingen optimaal voorbereid op hun toekomst. Het Pit-principe (planmatig, interactief leren en transfer) is gericht op duurzame, functionele taalvaardigheid. Er kan volledig digitaal gewerkt worden of met leerwerkschriften evt. aangevuld met software voor digitaal oefenen en toetsen. Dit geldt voor taal en spelling.

Verschijning:

 • Groep 4-8: 2022/2023

Pit taal

Pit spelling

Meer voor taal en spelling

 • podcast
  Pitcast met hoofdauteur van Pit Maria Hetty van den Berg

  In ruim 45 minuten vertelt de hoofdauteur waarom deze nieuwe taal- en spellingsmethode zo hard nodig is in het basisonderwijs, het belang van functionele taalvaardigheid, hoe leuk taalonderwijs kan zijn (ook de werkwoordspelling) en de strategische onderwijsvisie van Pit en het Pit-principe.

 • artikel
  Artikel Functioneel taalvaardig met Pit

  Een artikel met een analyse van hoe het taalonderwijs er nu voor staat en de aanbevelingen die worden gedaan. Vervolgens wordt het Pit-principe toegelicht waarmee elke leerling groeit en succes ervaart op weg naar functionele vaardigheid aan het einde van de basisschool.

Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

Momento

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.
Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.
Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.
Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.
Onze showrooms
showrooms