Blink Thema

Goed taalonderwijs begint met veel lezen
Blink Thema Heutink

 • Rust en ruimte in programma
 • Langer geboeid
 • Support van Blink taalexpert
 • Altijd actueel

Je taal- en leesonderwijs kun je alleen verbeteren wanneer je wereldoriëntatie koppelt aan taal- en leesonderwijs. Kennis van de wereld en woordenschat zijn de grootste voorspellers van goed begrijpend kunnen lezen. Blink Taal integreert (daarom) de vakgebieden:

 • Taal
 • Spelling
 • Grammatica
 • Woordenschat
 • Lezen (voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, zelf lezen en voorlezen)
 • Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en topografie)
 • Burgerschap
 • Digitale geletterdheid
 • Studievaardigheden

De samenhang zorgt ervoor dat leerlingen beter begrijpen wat ze leren en waarom. Leerlingen zijn langer geboeid door de rijke, prikkelende thema’s. Dat zorgt ervoor dat kinderen merkbaar beter worden in taal en lezen. Door de integratie van de vakgebieden ontstaat er meer tijd en rust in het programma.

Om structureel het taal- en leesonderwijs te verbeteren, krijgt de school hulp van een vaste Blink taalexpert. Samen met de school wordt er vanuit de schoolvisie een implementatieplan op maat ontwikkeld.

Blink Taal

Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

Momento

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.
Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.
Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.
Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.
Onze showrooms
showrooms