Navigation

De visie van Maria Montessori

”Help me het zelf te doen!”

visie

De ontwikkeling van het kind centraal
In de eerste levensjaren van een kind wordt een enorm belangrijke basis gelegd. In geen andere periode van het leven vindt zo’n stormachtige ontwikkeling plaats. Alleen in het eerste levensjaar al, leert het kind rollen, zitten, kruipen, staan en lopen. De grove motoriek staat in deze periode centraal, maar ook de fijne motoriek maakt grote stappen. De handen leren samenwerken, het kind leert objecten van verschillende afmetingen pakken, objecten ergens in stoppen, en nog veel meer. 

Een rijke omgeving
Dit vergt een goede samenwerking tussen de ogen en de handen, oftewel de ooghandcoördinatie. Kinderen willen kunnen wat volwassenen ook kunnen, ze willen volwassenen nadoen. Dit is hun innerlijke drive. Het enige waarbij wij het jonge kind hoeven te ondersteunen, is het bieden van een rijke omgeving met eenvoudige maar zeer doordachte materialen waarmee ze al deze vaardigheden kunnen leren. En kinderen blijken tot veel meer in staat dan wij ons soms realiseren. Het mooiste tijdens het werken met jonge kinderen is het zien van de trots in de ogen als het kind zich iets nieuws heeft eigen gemaakt. De trots van ’ik kan het’.

Kijken naar kinderen
Als kinderarts was Maria Montessori enorm goed getraind in het observeren van kinderen. Dit vormde de basis van haar aanpak. Door het bedenken van materialen en het creëren van een omgeving passend bij de ontwikkelingsfase en de interesses van het kind, zag zij dat kinderen zich nog sneller ontwikkelden. 

Zelfopvoeding als basis
Maria Montessori geloofde dat kinderen zichzelf leiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid. ’Zelfopvoeding’ is waar de visie van Maria Montessori voor staat. De volwassenen hebben de taak om dit proces te ondersteunen en mogelijk te maken. Dit kan door het inrichten van een ’voorbereide omgeving’ en door het aanbieden van de juiste uitdagingen om van te leren. Ieder kind heeft behoefte aan onafhankelijkheid tijdens de ontwikkeling: ”Leer mij het zelf te doen!”.

maria

Wie was Maria Montessori?

Maria Montessori werd geboren op 31 augustus 1870 in Italië.
Maria studeerde in Rome en in 1896 werd de eerste vrouwelijke arts in Italië. Ze werkte met zeer moeilijk lerende kinderen. Ze kwam tot de overtuiging dat voor deze kinderen pedagogische zorg belangrijker was dan alleen medische zorg.

Later ging ze psychologie en pedagogiek studeren en op basis van haar ervaringen in de omgang met kinderen, ontwikkelde Maria Montessori haar onderwijskundige methode. Door haar succes ontstond wereldwijde belangstelling voor haar onderwijskundige principes, die vandaag de dag nog steeds in Montessorischolen en opvangcentra worden toegepast. Zij overleed uiteindelijk in Noordwijk op 6 mei 1952.

”Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en materialen te bieden”.
- Nederlandse Montessori vereniging -

  • nienhuis
    Ontdek de materialen van Nienhuis Montessori

    Met de zichtbare en toegankelijke materialen van Nienhuis Montessori kunnen kinderen zich vrij bewegen. Lees meer over het ontstaan van Nienhuis Montessori en de uitgekiende meubellijn die ze ontwikkelden.

  • figuur
    Bekijk alle producten in de shop

    Benieuwd naar alle materialen die Montessori te bieden heeft? Bekijk ze allemaal in de shop!