Montessori

Een oprechte interesse in een bepaald onderwerp is volgens Maria Montessori de sleutel tot beter leren. De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen zorgt ervoor dat zij hun eigen weg gaan. De Nienhuis Montessori materialen zijn gebaseerd op de principes van het Montessori onderwijs en stimuleren de behoefte om te willen leren. Ze stimuleren de fantasie, vergroten het inzicht en creëren een behoefte voor kwaliteit.