De materialen van Nienhuis Montessori

Voor de natuurlijke drang om te leren.

materiaal
Het ontstaan
In het begin van de 20e eeuw bezocht Maria Montessori de eerste Montessori kleuterschool in Den Haag. Tijdens dit bezoek kwam zij in contact met Albert Nienhuis, die de materialen voor deze school maakte. Zij was dusdanig onder de indruk van het vakmanschap, de precisie en het oog voor detail, dat zij besloot om ook met deze timmerman te gaan samenwerken. Al meer dan 90 jaar combineert Nienhuis Montessori inhoudelijke kennis met technische vaardigheden om de beste materialen te bieden voor kinderen.

kracht materiaal

De kracht van het materiaal

Het Montessori-materiaal van Nienhuis staat voor eenvoud en aantrekkingskracht en nodigt kinderen uit om ermee te werken.
Elk materiaal bevat meestal maar één leerdoel waar kinderen zich volledig op kunnen concentreren. Deze concentratie wordt extra gestimuleerd, doordat kinderen zelf kunnen controleren of ze hun werk goed hebben gedaan.
Bekijk materialen

Voor de natuurlijke drang om te leren
In de eerste levensjaren van een kind wordt een enorm belangrijke basis gelegd. In geen andere periode van het leven vindt zo’n stormachtige ontwikkeling plaats. Alleen in het eerste levensjaar al, leert het kind rollen, zitten, kruipen, staan en lopen. De grove motoriek staat in deze periode centraal, maar ook de fijne motoriek maakt grote stappen. De handen leren samenwerken, het kind leert objecten van verschillende afmetingen pakken, objecten ergens in stoppen, en nog veel meer.

Dit vergt een goede manier van samenwerking tussen de ogen en de handen, oftewel de oog-handcoördinatie. Kinderen willen kunnen wat volwassenen ook kunnen, ze willen volwassenen nadoen. Dit is hun innerlijke drive. Het enige waarbij wij het jonge kind hoeven te ondersteunen, is het bieden van een rijke omgeving met eenvoudige maar zeer doordachte materialen waarmee ze al deze vaardigheden kunnen leren. En kinderen blijken tot veel meer in staat dan wij ons soms realiseren. Het mooiste tijdens het werken met jonge kinderen is het zien van de trots in de ogen als het kind zich iets nieuws heeft eigen gemaakt. De trots van ’ik kan het’.

Kijken naar kinderen
Als kinderarts was Maria Montessori enorm goed getraind in het observeren van kinderen. Dit vormde de basis van haar aanpak. Door het bedenken van materialen en het creëren van een omgeving passend bij de ontwikkelingsfase en de interesses van het kind, zag zij dat kinderen zich nog sneller ontwikkelden.

Een kindgerichte omgeving

Niet alleen het materiaal, maar ook de ruimte waarin de kinderen zich vrij kunnen bewegen, moet worden ingericht vanuit de ogen van het kind.
Het materiaal moet zichtbaar en toegankelijk zijn. Met deze uitgangspunten heeft Nienhuis Montessori een zeer uitgekiende lijn meubilair ontwikkeld met lage kasten, passende stoelen en tafels die de kinderen zelf kunnen verplaatsen.
Bekijk meubels
tafel bank