Leeslink

Een methode voor begrijpend lezen van uitgeverij Malmberg voor groep 4 tot en met 8.
leeslink

 • Actuele lessen
 • Verdiepend lezen
 • Samen actief
 • Tekstcentrale aanpak
 • Rijke teksten
Leeslink is een methode voor begrijpend lezen van uitgeverij Malmberg voor groep 4 tot en met 8. Leeslink biedt een grote variatie aan rijke teksten, waarin veel te ontdekken is. De teksten maken de leerlingen nieuwsgierig en stimuleren om verder te lezen, te kijken of te luisteren, zonder dat de kinderen de tekst direct volledig hoeven te doorgronden en doorzien. Ze bevorderen bovendien hun kennis van de wereld en diep begrip. Leesstrategieën zijn een waardevol hulpmiddel om een tekst beter te kunnen begrijpen. In Leeslink maken de leerlingen daarom kennis met leesstrategieën. De leerkracht laat zien hoe deze strategieën kunnen helpen om een tekst beter te begrijpen. Daarnaast doet Leeslink een beroep op de hogere denkvaardigheden, waarbij het gaat om het afleiden van informatie die niet letterlijk in de tekst staat. Door samen actief aan de slag te gaan met de teksten worden alle leerlingen betrokken.

Leeslink

Structuur

Differentiatie

Volgen en toetsenMeer voor lezen

 • pdf
  Leeslink en begaafde lezers

  Bij begrijpend lezen leren kinderen denken op verschillende niveaus: van herinneren en begrijpen tot toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De Amerikaanse onderwijspsycholoog Benjamin Bloom heeft deze opbouw van lagere en hogere denkvaardigheden in kaart gebracht. In dit artikel leest u meer over de behoefte van de (hoog)begaafde lezer en hoe in Leeslink aan deze behoefte wordt beantwoord.

 • leesboek
  Het Leesboek

  Alle leesmaterialen van Heutink handig samengevat in één boek. Of het nu gaat om een methode, oefenstof, concreet materiaal, spelmateriaal of ontwikkelingsmateriaal.

Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

Momento

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.
Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.
Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.
Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.
Onze showrooms
showrooms