Werkschrift | Groep 7 | De Blauwe Planeet | Versie 1 | 5-voud

621232
Werkschrift | Groep 7 | De Blauwe Planeet | Versie 1 | 5-voud

Werkschrift voor groep 7 bij De blauwe planeet. Wordt geleverd per 5. De leerlingen werken zelfstandig aan de verwerkingsopdrachten in hun werkschrift. De opdrachten lopen op in moeilijkheidsgraad. Voor de groepen 5 t/m 8 is de laatste opdracht altijd een samenwerkopdracht.

De methode maakt de leerlingen nieuwsgierig en neemt de leerlingen mee op onderzoek waarbij ze zelf de antwoorden ontdekken. Door het stellen van verrassende vragen worden de leerlingen uitgedaagd hun kennis over de wereld te verbreden.
Kenmerken:
- thematisch-concentrische opbouw rond de thema's aarde, stad, platteland en netwerken
- per thema (totaal 8 thema's) 4 lessen; een kijkles, topoles, infoles en toetsles
- geografische vierslag (waarnemen, herkennen, verklaren, waarnemen)
- aandacht voor wereldburgerschap in de opdrachten ‘mijn planeet'
- aanbieden van 2 leerlijnen voor kaartvaardigheid en topografie; cursorisch of thematisch
- kwismeester; een boek met leer- en quizkaarten om behandelde leerstof en topografie in tweetal te oefenen


EAN-code9789006644166
LesmethodeDe blauwe planeet
UitgeverijThiemeMeulenhoff
VersieVersie 1
Uitgiftejaar2009