Aardrijkskunde

Het vak aardrijkskunde laat leerlingen kennismaken met de wereld om zich heen. Naast de topografische kennis van Nederland, Europa en de Wereld valt er veel meer te leren over onze wereld. Alleen al de verschillende culturen, landschappen, soorten klimaten en de bijbehorende kenmerken zorgen voor een diversiteit aan lesstof.