Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat

650297
Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat


Hoe zorgt u er voor dat jonge kinderen (nog) beter worden in begrijpend luisteren? Het format in deze Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat helpt u daarbij. Het toont stap voor stap hoe u activiteiten voorbereidt en uitvoert met voorbeeldteksten als basis. Cruciaal is dat u kinderen uitdaagt om na te denken over de inhoud van de teksten. Hoe u dat kunt doen, leest u in het theoretische deel. Daarin staan ook aanwijzingen en tips voor de praktijk. De map bevat bovendien 38 uitgewerkte activiteiten. Zo kunt u zonder al te veel voorbereiding direct in de praktijk oefenen met het format.De Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat is bestemd voor pedagogisch medewerkers van peutercentra en leerkrachten van groep 1, 2 en 3 van het basisonderwijs.

In de Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat vindt u de volgende onderdelen:

- Deel I - De theorie: Belangrijke achtergrondinformatie
In dit deel van de map staat de theorie over begrijpend luisteren centraal. Aan bod komen: de keuze voor het soort teksten, de activiteit van het voorlezen zelf en strategieën om te zorgen dat kinderen de tekst beter begrijpen.

- Deel II - Het format: Schakel tussen theorie en praktijk
De werkmap introduceert een format dat u helpt om op gestructureerde wijze aan de slag te gaan met begrijpend luisteren. Met behulp van dit format kunt u zelf activiteiten, gebaseerd op teksten, voorbereiden en uitvoeren. 

- Deel III - De activiteiten: Aan de slag in de praktijk
Dit deel is het meest praktische deel van deze map. U vindt er 38 uitgewerkte activiteiten, gebaseerd op 25 teksten (prentenboeken, informatieve boeken, gedichten en verhalen) die soms op basis van twee of zelfs drie verschillende leerdoelen uitgewerkt zijn.

- Deel IV en V - Werkvormen en Werkbladen
Bij een aantal activiteiten wordt verwezen naar een van de 29 werkvormen en 11 werkbladen, omdat die gebruikt worden in de activiteit.

EAN-code9789065086600
ProducttypeHandleiding
Jaargroep1, 2, 3
Leeftijd4 jaar, 5 jaar, 6 jaar
Gebruik doorLeerling