Grip op lezen - versie 1 (2012)

Grip op lezen - versie 1 (2012)

Grip op lezen is een methode begrijpend en studerend lezen voor de groepen 4 tot en met 8. De methode bestaat uit folio materiaal aangevuld met digibordsoftware en de resultatenmonitor.