Alles over bouwen

Bouwen aan bouwwerken én aan verschillende vaardigheden.

Spelen met kasteel

De bouwhoek als vertrouwde plek om te leren
De bouwhoek is een plek waar kinderen vertrouwd raken met vorm, getal, grootte, verhoudingen, tegenstellingen, passen en meten. Een goede bouwhoek is een plek waar de interesse van kinderen wordt gewekt door interessante onderwerpen en materialen terug te laten komen. Deze stimuleren de ontwikkeling, want kinderen willen manipuleren met materialen en gereedschappen. Ze willen rollen naspelen, meedoen, communiceren, vaardigheden leren en zelf iets maken. Deze boeiende onderwerpen bepalen de inhoud van de speel- en leeractiviteiten in de hoeken.

Verschillende ontwikkelniveaus
Het is goed om rekening te houden met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Jonge kinderen hebben behoefte aan manipulerend spel, rollenspel en constructief spel. Het spelen staat op de voorgrond. Naarmate kinderen ouder worden, willen ze vaardigheden leren. Het resultaat van de dingen die ze doen, wordt langzamerhand belangrijker. Ze maken plannen en zijn gemotiveerd om die plannen uit te voeren. Ze willen oplossingen zoeken voor de problemen die ze bij de uitvoering tegenkomen.

Opgeruimd staat netjes, of toch niet?
Stel, de kinderen hebben fantastische bouwsels gemaakt en hier hard aan gewerkt, maar de dag zit erop. Hoe zorg je er dan voor dat de inspanning niet voor niets is geweest? Het is goed om voldoende aandacht te besteden aan de bouwwerken van de kinderen. Ze hebben namelijk heel veel creativiteit en zelfexpressie gebruikt in het bouwproces. Mocht de tijd het toelaten, besteed dan altijd even kort aandacht aan dat wat gebouwd is.

Kast

Tip voor en door de juf

”Creëer een plek waar kinderen hun bouwwerken tentoon kunnen stellen en besteed hier elke dag even kort aandacht aan.”
Te vaak gaan die kleine momenten van het delen van verwondering en enthousiasme verloren. De werkjes van minder zelfverzekerde kinderen worden niet altijd tentoongesteld.

  • Kapla
    Zelfexpressie als kenmerk

    Zelfexpressie is een essentieel onderdeel van het creatieve proces. Volgens onderzoekster Anna Craft (2002) is het een van de vijf kenmerken van creativiteit: fantasie, intelligentie, zelfstandige creatie, zelfexpressie en kennis en vaardigheden. Hoe creatiever kinderen een probleem aanpakken, hoe meer ze een deel van zichzelf kunnen uitdrukken.

  • bouwen
    Eigenwaarde ontwikkelen

    Eigenwaarde en creativiteit zijn terug te vinden in dat wat kinderen maken en bouwen. Kinderen die graag bouwen zijn voortdurend bezig om in hun bouwwerken en constructies letterlijk vorm te geven aan hun ideeën. Het plezier van het construeren gaat hand in hand met het voor anderen zichtbaar maken van hun ideeënwereld.


Inspirerende materialen en handige tips voor in de bouwhoek.