Karakter

Karakter is een methode voor voortgezet technisch lezen voor groep 4 tot en met 8.
Met Karakter leren de leerlingen niet alleen goed lezen, maar doen ze ook succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. Iedere les weer! Zo maken ze ongemerkt veel leeskilometers en ervaren ze dat lezen leuk en zinvol is. In Karakter gaan goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand. In Karakter staan de leesteksten centraal. Ze zijn op maat geschreven door bekende kinderboekenauteurs en in elke tekst staat één leesmoeilijkheid of één aspect van vloeiend lezen centraal, zoals woordgroepen of leestekens. Uitgebreide methode informatie.