Navigation

Blink Wereld Aardrijkskunde

Blink Wereld Aardrijkskunde is een digitale lesmethode aardrijkskunde van uitgeverij Blink voor rgoep 3 tot en met 8 en vormt met Blink Wereld Natuur & Techniek en Blink Wereld Geschiedenis het totaalpakket Blink Wereld. Blink Wereld Aardrijkskunde is los te bestellen, maar de methodes versterken elkaar. Het bereiken van de leerling is het uitgangspunt van de lessen. Kinderen gaan in de lessen zelf onderzoeken en ontdekken. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, mooie filmpjes en praktische doe-opdrachten. Alle 21st century skills komen op deze manier geïntegreerd aan bod in de lessen. Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden.