Zelfstandig Rekenen | Groep 6 | 5-voud

611057
Zelfstandig Rekenen | Groep 6 | 5-voud
Zelfstandig Rekenen | Groep 6 | 5-voud
Zelfstandig rekenen voor groep 6. Wordt geleverd per 5. Het gaat weer een stapje verder dan de vorige delen. De opgaven over optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zijn onderverdeeld in hoofdrekenen en cijferen. Er staan veel opgaven in dit blokboek over breuken, lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten en gewichten. Als extra stof krijgt de leerling te maken met sommen over tiendelige breuken; ook het gros en het dozijn worden behandeld.

In Zelfstandig rekenen staat op elke bladzijde een vierkant met zestien tot twintig geruite vakken. In elk vak staat de opgave in het grijze ruitje en dienen de blanco ruitjes als antwoordmogelijkheid. De leerling zet een kruisje bij het antwoord van zijn keuze. Na het aankruisen van alle antwoorden legt hij ter zelfcontrole het correctievel over het vierkant. Op de resultatenlijst achterin het boek kan de leerling zelf zijn scores bijhouden. Het correctievel (art.nr 611.060) dient los besteld te worden.

EAN-code9789060521427
SerieBlokboek Zelfstandig rekenen
TypenaamOefenboek
ProducttypeWerkboek
Jaargroep6