Werkboek E7 Thema Andere tijden, Het jaar van Eise Eisinga | Groep 7 | Estafette | Versie 2 | 5-voud

656574
Werkboek E7 Thema Andere tijden, Het jaar van Eise Eisinga | Groep 7 | Estafette | Versie 2 | 5-voud
Werkboek E7 Thema Andere tijden, Het jaar van Eise Eisinga | Groep 7 | Estafette | Versie 2 | 5-voud


Werkboek bij omnibus E7 Het jaar van Eise Eisinga voor groep 7 bij Estafette. Wordt geleverd per 5. De werkboeken zijn bedoeld voor leerlingen in Aanpak 1 en 2. Na de basisinstructie gaan methodevolgers redelijk zelfstandig met het werkboek aan de slag. Dan kan de leerkracht risicolezers intensief begeleiden bij het maken van de opdrachten. Elke les beslaat een linker- en een rechterpagina. Zo heeft elke leerling de hele les in één oogopslag voor zich.


Een methode voor groep 4 t/m groep 8 met een aanpak voor risicolezers, voor methodevolgers en voor snelle lezers. De methode biedt ook nadrukkelijk leermaterialen voor leerlingen in groep 7 en 8. Niet alleen om de leesvaardigheid te onderhouden, maar ook om de leesontwikkeling en leesmotivatie voort te zetten. Estafette sluit aan op het nieuwe avi-systeem en gebruikt de nieuwe Cito-toets Technisch Lezen.
Kenmerken:
- lesstof verdeeld over 4 periodes van 8 weken, gevolgd door 1 of 2 weken zonder leesinstructie bestemd voor vrij lezen of leesbevordering
- groep 4/5: 3 basislessen en 1 toepassingsles, groep 5/6/7/8: 2 basislessen en 1 toepassingsles
- keuze uit convergente (heterogene) of gematigde divergente (homogene) differentiatie
- sluit aan bij de aanpak van Veilig leren lezen; ster, maan en zon
- toetssite waarop leesontwikkeling van leerling/groep wordt bijgehouden, advies over de meest geschikte aanpak wordt gegeven en hoe men het leesonderwijs het beste kan inrichten.


EAN-code9789027669629
LesmethodeEstafette
UitgeverijZwijsen
VersieVersie 2
Uitgiftejaar2009