Werkboek E7 Jacht op de kwantumdraai | Groep 7 | Estafette | Versie 2 | 5-voud

656572
Werkboek E7 Jacht op de kwantumdraai | Groep 7 | Estafette | Versie 2 | 5-voud
Werkboek E7 Jacht op de kwantumdraai | Groep 7 | Estafette | Versie 2 | 5-voud


Werkboek E7 Jacht op de kwantumdraakvoor groep 7 bij Estafette. Wordt geleverd per 5. De werkboeken zijn bedoeld voor leerlingen in Aanpak 1 en 2. Na de basisinstructie gaan methodevolgers redelijk zelfstandig met het werkboek aan de slag. Dan kan de leerkracht risicolezers intensief begeleiden bij het maken van de opdrachten. Elke les beslaat een linker- en een rechterpagina. Zo heeft elke leerling de hele les in één oogopslag voor zich. Elke les eindigt met een pictogram. Dit geeft opdracht om bepaalde bladzijden in het leesboek te lezen.

Een methode voor groep 4 t/m groep 8 met een aanpak voor risicolezers, voor methodevolgers en voor snelle lezers. De methode biedt ook nadrukkelijk leermaterialen voor leerlingen in groep 7 en 8. Niet alleen om de leesvaardigheid te onderhouden, maar ook om de leesontwikkeling en leesmotivatie voort te zetten. Estafette sluit aan op het nieuwe avi-systeem en gebruikt de nieuwe Cito-toets Technisch Lezen.
Kenmerken:
- lesstof verdeeld over 4 periodes van 8 weken, gevolgd door 1 of 2 weken zonder leesinstructie bestemd voor vrij lezen of leesbevordering
- groep 4/5: 3 basislessen en 1 toepassingsles, groep 5/6/7/8: 2 basislessen en 1 toepassingsles
- keuze uit convergente (heterogene) of gematigde divergente (homogene) differentiatie
- sluit aan bij de aanpak van Veilig leren lezen; ster, maan, zon
- toetssite waarop leesontwikkeling van leerling/groep wordt bijgehouden, advies over de meest geschikte aanpak wordt gegeven en hoe men het leesonderwijs het beste kan inrichten


EAN-code9789027669520
LesmethodeEstafette
UitgeverijZwijsen
VersieVersie 2
Uitgiftejaar2009