Veilig leren lezen - Kim versie (2014) | Oefensoftware thuis | Jaargroep 3

690366
Veilig leren lezen - Kim versie (2014) | Oefensoftware thuis | Jaargroep 3
Veilig leren lezen - Kim versie (2014) | Oefensoftware thuis | Jaargroep 3

Het is mogelijk dat de school, naast de licentie voor oefensoftware op school, ook een licentie neemt op de software voor thuis. In deze software voor thuis zijn ook alle drie de leerlijnen opgenomen (technisch lezen en spellen, woordenschat, lesbevordering). Deze oefensoftware voor thuis maakt het mogelijk om de oefentijd uit te breiden. Bijvoorbeeld voor leerlingen met een zwakke woordenschat of die moeite hebben met lezen. Maar ook om leerlingen uitdagende leesbevorderingsopdrachten te laten maken. Bovendien stimuleert u met de thuisversie de ouderbetrokkenheid. Ouders kunnen zelf de vorderingen volgen die hun kind maakt met de thuissoftware. Daarnaast biedt Leerkrachtsoftware de mogelijkheid om ouders te informeren over de vorderingen die hun kind maakt op school. Er is altijd sprake van herhaling, toetsen worden niet opgenomen in de thuisversie.


Een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Leerlingen kunnen snel nieuwe woorden lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. De methode combineert het plezier van samen leren lezen en bezig zijn met taal met praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat.
Kenmerken:
- structureermethode met 12 thematische kernen
- differentiatie in maangroep (starten met lezen) en zon-groep (kunnen lezen); 2 varianten binnen de maangroep zijn sterkinderen (risicolezers) en raketkinderen (snel door lesstof)
- veel aandacht voor automatiseren
- multimediaal; leerlingensoftware, leerkrachtsoftware en toetssoftware


LesmethodeVeilig leren lezen
UitgeverijZwijsen
VersieKim versie
Uitgiftejaar2014
ProducttypeOefensoftware