Taal in beeld - versie 2 (2013)

Taal in beeld - versie 2 (2013)

De methode Taal in beeld en Spelling in beeld is een taalmethode voor de groepen 4 tot en met 8. De methode bestaat uit folio materiaal aangevuld met de digitale leerkrachtassistent, leerlingsoftware voor zowel spelling als woordenschat.