Taal in beeld - versie 2 (2013) | Oefensoftware woordenschat | Jaargroep 7

690330

Woordenschat in beeld is een online game bij het domein woordenschat. Met dit spel werken leerlingen doelgericht en op hun eigen niveau aan het vergroten van hun woordenschat. Het online spel Woordenschat in beeld hoort bij de herhalingstaken van Taal in beeld.


Met Taal in beeld en Spelling in beeld kan er opbrengstgericht, compact en flexibel gewerkt worden. De methode heeft een compleet vernieuwde inhoud en biedt een keuze om te werken met pc, tablet of boek. De leerlingen gaan aan de slag met alledaagse en herkenbare taal. Er wordt uitgegaan van strategisch taalonderwijs waarbij kennis, vaardigheden en attituden samenkomen in taalstrategieën.
Kenmerken:
- 8 thema's van 4 weken; 3 weken basislessen en 1 toestweek met herhalings- en plustaken
- flexibele organisatie- en werkvorm en keuze in op papier of digitaal
- alle jaargroepen werken met hetzelfde thema
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- spelling: hoofdstrategieën klank-, regel- en onthoudstrategie
- 4 lesfasen op verkenning, uitleg, aan de slag en terugkijken
- instructie- en verwerkingsdifferentatie


LesmethodeTaal in Beeld
UitgeverijZwijsen
VersieVersie 2
Uitgiftejaar2013
ProducttypeOefensoftware