Taal in beeld - versie 2 (2013) | Digibordsoftware spelling (inclusief toetssite) | Jaargroep 8

690327
Taal in beeld - versie 2 (2013) | Digibordsoftware spelling (inclusief toetssite) | Jaargroep 8


Met de Leerkrachtassistent heeft u de complete methode interactief op het digibord. Ook is de Toetssite geïntegreerd in de Leerkrachtassistent. Naast de leerlingresultaten heeft u ook inzicht in de leerontwikkeling per leerling. U maakt eenvoudig gebruik van de Leerkrachtassistent op uw digibord, laptop of tablet, zowel op school als thuis. Met de Leerkrachtassistent Taal in beeld kunt u gericht aan de slag met instructie, verwerking en evaluatie.

Met Taal in beeld en Spelling in beeld kan er opbrengstgericht, compact en flexibel gewerkt worden. De methode heeft een compleet vernieuwde inhoud en biedt een keuze om te werken met pc, tablet of boek. De leerlingen gaan aan de slag met alledaagse en herkenbare taal. Er wordt uitgegaan van strategisch taalonderwijs waarbij kennis, vaardigheden en attituden samenkomen in taalstrategieën.
Kenmerken:
- 8 thema's van 4 weken; 3 weken basislessen en 1 toestweek met herhalings- en plustaken
- flexibele organisatie- en werkvorm en keuze in op papier of digitaal
- alle jaargroepen werken met hetzelfde thema
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- spelling: hoofdstrategieën klank-, regel- en onthoudstrategie
- 4 lesfasen op verkenning, uitleg, aan de slag en terugkijken
- instructie- en verwerkingsdifferentatie


EAN-code8719681001092
LesmethodeSpelling in beeld
UitgeverijZwijsen
VersieVersie 2
Uitgiftejaar2013