Taal actief - versie 4 (2012) | Toetssoftware spelling groepslicentie | Groep 6

690383
Taal actief - versie 4 (2012) | Toetssoftware spelling groepslicentie | Groep 6

Groepslicentie voor de toetssoftware spelling van Taal actief voor groep 6.

Aan het begin van week 4 van elk thema maken de kinderen een woordendictee. Daarmee worden de nieuwe spellingproblemen van het betreffende thema getoetst. Op basis van de resultaten van het woordendictee gaan de kinderen remediëren, herhalen of verrijken. Aan het eind van week 4 neemt u een zinnendictee af. Met de resultaten kunt u vaststellen of het kind in week 4 is vooruitgegaan. De toetssoftware van Taal actief spelling bevat dezelfde dictees wanneer u deze schriftelijk zou afnemen. Handig voor u is dat de toetsen automatisch worden gecorrigeerd en geregistreerd in de volgmodule. Bovendien geeft het toetsprogramma op basis van de resultaten per kind een advies voor herhaling of verrijking, tevens kan er een analyse plaatsvinden op leerdoel en leerlijn. Compleet met groepsplannen en koppeling naar Parnassys.

Wil de school de toetssoftware per leerling afnemen, kies dan voor de kindlicentie. 

Taal actief biedt taal, spelling en woordenschat extra. De leerlijnen van deze onderdelen zijn volledig op elkaar afgestemd en voldoen aan het referentiekader taal.
Kenmerken:
- 8 jaarlijks terugkerende thema's van 4 weken
- 32 lesweken per jaar
- elk lesdoel is op 3 niveaus uitgewerkt
- plusboek voor taalbegaafde leerlingen
- 4 spellingslessen per week
- 1 nieuwe spellingscategorie per basisweek
- iedere week "opfrissen" van 2 eerder aangeboden categorieën
- werkwoordspelling vanaf groep 6

Taal actief woordenschat extra.
Een programma speciaal voor leerlingen met een beperkte woordenschat. Er worden 480 nieuwe woorden aangereikt binnen de thema's die in de reguliere methode ook aan bod komen. Zelfstandig te verwerken in werkboek en/ of oefenprogramma. Woordenschat extra beslaat ongeveer 60 minuten per week.

EAN-code9789402074239
LesmethodeTaal actief
UitgeverijMalmberg
VersieVersie 4
Uitgiftejaar2012