Startset | Zinder 10+

628506
Startset | Zinder 10+
Startset | Zinder 10+
Startset | Zinder 10+
Startset | Zinder 10+
Startset | Zinder 10+
Startset | Zinder 10+
Startset | Zinder 10+
Startset | Zinder 10+
Startset | Zinder 10+
Startset | Zinder 10+


Startset 10+ van Zinder bestaat uit 10 leesboeken, 10 werkboeken in 5-voud en 2 antwoordenboeken en een handleiding.


Zinder is voor kinderen vanaf groep 5/6 die graag informatieve boeken lezen, of extra moeten lezen (zwakke lezers, NT2-leerlingen). Zinder is er voor leerkrachten die op zoek zijn naar mogelijkheden voor woordenschatverrijking, extra oefening in (begrijpend) lezen, de verbinding tussen lezen, woordenschat met de kerndoelen Oriëntatie op mens en wereld. Bij elk leesboek is een bijpassend werkboek met daarin gevarieerde opdrachten die gaan over het onderwerp van het leesboek. Bestaat uit 3 verschillende niveaus waarbij 3 leesseries van 10 informatieve leesboekjes, 3 series werkboekjes met antwoordenboeken en een handleiding horen.


SerieZinder
TypenaamStartset
ProducttypeSamengesteld pakket
Jaargroep6, 7, 8
Leeftijd10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar