Staal - versie 1 (2013) | Digibordsoftware taal | Jaargroep 6

689914
Staal - versie 1 (2013) | Digibordsoftware taal | Jaargroep 6

De digibordsoftware van Staal volgt de instructiefasen zoals die ook in de gedrukte handleiding staan. Elke stap uit de les is helder uitgewerkt. U navigeert eenvoudig vanuit het lesmenu. De digibordsoftware is verrijkt met drie soorten fi lmmateriaal. Elk thema start met een themafi lm. Instructiefi lms Zo zit het!Hardop denkend doen ze de taaltaak voor in de fi lm. Dit is het eerste moment van modeling. Animatiefi lms woordenschat ondersteunen de kinderen bij het semantiseren van de nieuwe woorden. In deze fi lms krijgen ze in beeld en geluid de goede omschrijving van elk woord. Ook krijgen ze het woord in een contextzin aangeboden.
LesmethodeStaal
UitgeverijMalmberg
VersieVersie 1
Uitgiftejaar2013
SerieTaal


Wellicht ook interessant