Serie Sprinter 5

Serie Sprinter 5

De serie Sprinter bevat boeken voor kinderen in groep 5 en 6. De ene keer ligt het accent op emoties, de andere keer meer op een spannend verhaal. Bij elke Sprinterserie is er een katern Finish.
Voor de leerkracht: een beknopte samenvatting van het boek, opmerkingen bij het verhaal, informatie over de auteur, een suggestie om een spannend stukje te lezen of voor een klassengesprek en de antwoorden bij de werkbladen.
Voor de leerling: 2 kopieerbladen per boek gericht op het begrijpend lezen.