Spelling in beeld - versie 2 (2013)

Spelling in beeld - versie 2 (2013)

Spelling in beeld is een taal/spellingmethode voor de groepen 4 tot en met 8. De methode bestaat uit folio materiaal aangevuld met de digitale leerkrachtassistent en leerlingsoftware.