Rekensprint

Rekensprint

De serie Rekensprint bestaat uit de volgende onderdelen:

Rekensprint start:
voorloper op Rekensprint basis en is een remediërend programma voor het oefenen van hoeveelheidsbegrip, getalbegrip, tellen en de bewerkingen tot 10 en tot 20 binnen het tiental. Daarnaast oefent Rekensprint Start het tellen en getalbegrip tot 20 en tot 100.

Rekensprint basis:
Rekensprint oefent kort maar krachtig en leidt tot het automatiseren van de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 100 volgens één strategie. Daarnaast tellen en getalbegrip tot 100 en tot 1000.


Rekensprint extra:
Opvolger van Rekensprint basis en oefent het rekenen tot 1000 en het tellen en getalbegrip tot 10.000. Er ligt veel nadruk op vermenigvuldigen en delen. Bij de nieuwe versie o.a. digibordmogelijkheden en extra kaarten voor klokkijken.

Rekensprint 1F:
Rekensprint 1F is speciaal voor leerlingen vanaf groep 7 die het 1F niveau niet behalen. Het automatiseert de basisvaardigheden voor grote getallen, vermenigvuldigingen, delen, breuken, procenten, kommagetallen, metriek stelsel, tijd en geld. 

Rekensprint Online:
Digitale omgeving waarin de taken, sommen en weekplanningen zitten opgenomen van Rekensprint Start en Basis. Extra en 1F worden later toegevoegd. Naast remediëring ook mogelijk voor gericht extra oefenen en gezamenlijk oefenen. Mogelijkheid tot hardop rekenen, waarbij een leerling verwoordt hoe hij aan een oplossing komt en de software vertaalt dit in strategie/ uitkomst en kijkt dit na. Inclusief een uitgebreid dashboard voor de leerkracht om de leerling goed te kunnen volgen en begeleiden. Het volgt de leerlijnen van rekenen, bouwstenen van Bareka en de drempels. Kan prima gecombineerd worden met de fysieke Rekensprintsets.