Schatkist - versie 3 (2015)

Schatkist - versie 3 (2015)

Schatkist is een geïntegreerde kleuteruitgave waarin de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap & technologie spelenderwijs aan bod komen. Kleuters kunnen interactief spelen, leren en ontdekken. Schatkist sluit aan op de Veilig leren lezen kim-versie in groep 3.