Math boxen - Jef van Kuijk

Math boxen - Jef van Kuijk

Math boxen - Jef van Kuijk

Met de mathboxen, ontwikkeld door dr. Jef van Kuijk, gaan jonge kinderen van informeel naar formeel handelen.

Zowel de zintuigen, de taal en het denken worden gestimuleerd. Kenmerkend zijn de heldere kleuren en karakteristieke vormen.
Jonge leerlingen worden uitgedaagd tot ontdekken en spelen. Deze reeks gaat van eenvoudig tot moeilijk en van concreet naar abstract. De basis voor het wiskundig denken en rekenen wordt gelegd door classificatie, de vaardigheid om bij elkaar te plaatsen wat bij elkaar hoort, gebaseerd op één of meerdere kenmerken. Daarna volgt, in oplopende moeilijkheid, het seriëren: het structureren van objecten in series gebaseerd op grootte, kleur, kleurnuance en meer. Ook specifieke rekenvaardigheden als het vergelijken van hoeveelheden en het tellen komen aan bod. Alle vaardigheden komen samen in de bewerkingen; leerlingen vergelijken meer, minder, evenveel en maken optel- en aftreksommen.

 

Met de mathboxen, ontwikkeld door dr. Jef van Kuijk, gaan jonge kinderen van informeel naar formeel handelen.

Zowel de zintuigen, de taal en het denken worden gestimuleerd. Kenmerkend zijn de heldere kleuren en karakteristieke vormen.
Jonge leerlingen worden uitgedaagd tot ontdekken en spelen. Deze reeks gaat van eenvoudig tot moeilijk en van concreet naar abstract. De basis voor het wiskundig denken en rekenen wordt gelegd door classificatie, de vaardigheid om bij elkaar te plaatsen wat bij elkaar hoort, gebaseerd op één of meerdere kenmerken. Daarna volgt, in oplopende moeilijkheid, het seriëren: het structureren van objecten in series gebaseerd op grootte, kleur, kleurnuance en meer. Ook specifieke rekenvaardigheden als het vergelijken van hoeveelheden en het tellen komen aan bod. Alle vaardigheden komen samen in de bewerkingen; leerlingen vergelijken meer, minder, evenveel en maken optel- en aftreksommen.