Licentie | Burgerschap meten | VO

691998
Licentie | Burgerschap meten | VO
Licentie | Burgerschap meten | VO
Licentie | Burgerschap meten | VO
Licentie | Burgerschap meten | VO

Licentie Burgerschap meten voor het Voortgezet onderwijs.

Burgerschap Meten is speciaal ontwikkeld om VO-scholen een goed evaluatie-instrument en houvast te geven bij de uitvoering rondom de wet Burgerschap in het Voorgezet Onderwijs. Burgerschap Meten brengt de burgerschapscompetenties van de leerlingen op groeps-, school- en bestuursniveau in kaart. Het wordt afgenomen in leerjaar 1, 2 en 3 op alle niveaus.


Breng burgerschap eenvoudig in kaart

Burgerschap Meten meet de burgerschapscompetenties van je leerlingen op drie aspecten: kennis, houding en vaardigheden. Deze worden op 4 centraal staande sociale taken die jongeren als burger moeten vervullen gescoord:

 1. democratisch handelen
 2. maatschappelijk verantwoord handelen
 3. omgaan met conflicten
 4. omgaan met verschillen

Docenten zetten een online vragenlijst uit in de groep. De resultaten worden middels een dashboard op groeps-, school- en bestuursniveau inzichtelijk gemaakt. De inventarisatie wordt afgezet tegen een door de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde benchmark. De af te lezen signalen leiden tot een duidelijk analyse. Dit vormt het uitgangspunt voor het ontwikkelen en monitoren van opbrengstgericht schoolbeleid.

Basiswaarden en schoolklimaat

Naast de sociale taken wordt er ook gekeken naar basiswaarden en schoolklimaat. Het onderdeel basiswaarden bestaat uit 8 schalen:

 • vrijheid van meningsuiting
 • gelijkwaardigheid
 • begrip voor anderen
 • verdraagzaamheid
 • afwijzen van onverdraagzaamheid
 • afwijzen van discriminatie
 • autonomie
 • verantwoordelijkheidsbesef

Goed om te weten

 • Geschikt voor leerjaar 1, 2 en 3 Voortgezet Onderwijs.
 • Heeft een voorleesfunctie.
 • Werkt op alle platforms en devices.
 • Ontwikkeld samen met de Universiteit van Amsterdam.
 • Inclusief dashboard op groep,- school- en bestuursniveau.
 • Benchmark met andere scholen in Nederland.


ProducttypeLicentie
Leeftijd12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar

 • Handleiding Rovict_UVA BSM PO_VO april 2023.pdf