Licentie | Burgerschap meten | PO

691999
Licentie | Burgerschap meten | PO
Licentie | Burgerschap meten | PO
Licentie | Burgerschap meten | PO
Licentie | Burgerschap meten | PO


Burgerschap Meten is speciaal ontwikkeld om basisscholen een goed evaluatie-instrument en houvast te geven bij de uitvoering rondom de wet Burgerschap in het Basisonderwijs. Burgerschap Meten brengt de burgerschapscompetenties van de leerlingen op groeps-, school- en bestuursniveau in kaart. Het wordt afgenomen in de groepen 7 en 8.
Breng burgerschap eenvoudig in kaart

Burgerschap Meten meet de burgerschapscompetenties van je leerlingen op drie aspecten: kennis, houding en vaardigheden. Deze worden op 4 centraal staande sociale taken die kinderen als burger moeten vervullen gescoord:

 1. democratisch handelen
 2. maatschappelijk verantwoord handelen
 3. omgaan met conflicten
 4. omgaan met verschillen

Leerkrachten zetten een online vragenlijst uit in de groep. De resultaten worden middels een dashboard op groeps-, school- en bestuursniveau inzichtelijk gemaakt. De inventarisatie wordt afgezet tegen een door de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde benchmark. De af te lezen signalen leiden tot een duidelijk analyse. Dit vormt het uitgangspunt voor het ontwikkelen en monitoren van opbrengstgericht schoolbeleid.

Basiswaarden en schoolklimaat

Naast de sociale taken wordt er ook gekeken naar basiswaarden en schoolklimaat. Het onderdeel basiswaarden bestaat uit 8 schalen:

 • vrijheid van meningsuiting
 • gelijkwaardigheid
 • begrip voor anderen
 • verdraagzaamheid
 • afwijzen van onverdraagzaamheid
 • afwijzen van discriminatie
 • autonomie
 • verantwoordelijkheidsbesef

Goed om te weten

 • Geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
 • Heeft een voorleesfunctie.
 • Werkt op alle platforms en devices.
 • Ontwikkeld samen met de Universiteit van Amsterdam.
 • Inclusief dashboard op groep,- school- en bestuursniveau.
 • Benchmark met andere scholen in Nederland.


ProducttypeLicentie
Jaargroep7, 8
Leeftijd10 jaar, 11 jaar, 12 jaar
DoelgroepPrimair onderwijs

 • Keuzehulp BSM 2023.pdf
 • Handleiding Rovict_UVA BSM juni 2023.pdf