Rise and Shine

Rise and Shine

Rise and Shine is een nieuwe methode Engels voor groep 3 tot en met groep 8. Een methode waarbij leerlingen niet alleen Engels leren, maar tegelijkertijd kennismaken met wereldburgerschap en vaardigheden ontwikkelen die ze in de toekomst nodig zullen hebben.