Kerndoeltrainer Woordenschat | Deel B | 5-voud

611453
Kerndoeltrainer Woordenschat | Deel B | 5-voud


Oefenboek deel B van Kerndoeltrainer Woordenschat.

Dit werkboek is geschikt voor leerlingen uit groep 4 en 5. Wordt geleverd in 5-voud.

Bijkomend voordeel van deze werkboeken is dat alle teksten als audiofragment via de site van de uitgever zijn opgenomen. Hierdoor hoeft het technisch leesniveau van de leerling het oefenen niet te belemmeren.Kerndoeltrainer Woordenschat biedt woorden aan vanuit acht thema’s. In elk deel komen deze thema’s terug, met telkens 10 tot 15 woorden in een oplopende moeilijkheidsgraad.

Een thema bestaat uit twee lessen. De opbouw van deze lessen is geïnspireerd op het Viertaktmodel voor woordenschat. In de eerste les komen de fases voorbewerken en semantiseren aan bod, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende structuren: het woordweb, de kast, de paraplu en de trap. De tweede les begint met een overzichtelijk schema van de woorden uit het thema. Hierna volgt de consolideerfase. Deze loopt van receptief naar productief.

Na vier thema’s volgt een mixles. In deze controleles worden de woorden door elkaar getoetst. Met het bijbehorende antwoordenboek kan worden nagekeken.

In deel B voor groep 4/5 worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • taalniveauwoorden: uitbreiden van de algemenen en functionele woordenschat met o.a. schooltaalwoorden
  • functiewoorden: uitbreiden van functiewoorden met verwijswoorden, verbindingswoorden en voorzetsels
  • figuurlijk taalgebruik: betekenis kennen van een aantal uitdrukkingen en gezegden met een figuurlijk deel
  • betekenisrelaties: synoniemen, collocaties, bijvoeglijk naamwoord en de juiste vorm van het werkwoord
  • woordbetekenis: afleiden uit de context en uit de woordbouw van complexere samengestelde woorden
  • woorden onthouden: maken van een tekening of associaties, groeperen of woorden hardop uitspreken en herhalen


EAN-code9789060524268
UitgeverijKinheim
SerieKerndoeltrainer Woordenschat
TypenaamOefenboek
ProducttypeWerkboek