Got it! rekenen | Leerkrachtmodule | Jaargroep 7/8

690372
Got it! rekenen | Leerkrachtmodule | Jaargroep 7/8

Got it biedt voor de docent overzicht, controle en sturing. Het uitgebreide en gebruiksvriendelijke dashboard geeft per leerling en op groepsniveau weer in hoeverre het gewenste referentieniveau wordt beheerst. De docent kan zijn instructiemomenten besteden aan een onderwerp waar de groep moeite mee heeft en kan de inhoud van zijn les hierop afstemmen. Of de docent selecteert een groepje leerlingen die achterblijven bij een bepaald onderwerp en geeft deze groep apart instructie, terwijl de rest van de klas verder gaat op zijn eigen niveau. Got it geeft perfect inzicht in de probleemgebieden, de voortgang en de resultaten.


Got it biedt voor taal en rekenen voor elke leerling een individueel oefenpakket op basis van zijn toetsresultaten. Dit oefenpakket bestaat uit een ruim aanbod van uitlegfilmpjes, theorie en opgaven. Voor de leerkracht is er een uitgebreid dashboard om goed zicht te houden op de vorderingen van de leerlingen.


EAN-code9789006282405
LesmethodeGot it!
UitgeverijThiemeMeulenhoff
VersieVersie 1
ProducttypeLeerkrachtlicentie