Navigation

Bas - versie 1 (2004) | Oefensoftware | 350-499 leerlingen

689952

Bas - versie 1 (2004) | Oefensoftware | 350-499 leerlingen

689952

Bas telt mee richt zich op de stimulering van het getalbegrip van het jonge kind. Het programma is opgebouwd rond een kast met vier laden: de gele, de rode, de blauwe en de groene la. De gele la stelt meten en tijd aan de orde. De rode la stimuleert de basisvaardigheden tellen en omgaan met hoeveelheden. De blauwe la richt zich op meetkunde en verhoudingen. De groene la bevat allerlei doe- en luisterspelletjes waarbij tellen aan de orde komt. Bas telt mee bevat een Leerling Volg Systeem (lvs), dat alleen voor de leerkracht toegankelijk is. Het lvs noteert automatisch alle vorderingen van de afzonderlijke leerlingen, maar ook van de groepen.


Bas telt mee richt zich op de stimulering van het getalbegrip van het jonge kind. Het programma is opgebouwd rond een kast met vier laden: de gele, de rode, de blauwe en de groene la. De gele la stelt meten en tijd aan de orde. De rode la stimuleert de basisvaardigheden tellen en omgaan met hoeveelheden. De blauwe la richt zich op meetkunde en verhoudingen. De groene la bevat allerlei doe- en luisterspelletjes waarbij tellen aan de orde komt. Bas telt mee bevat een Leerling Volg Systeem (lvs), dat alleen voor de leerkracht toegankelijk is. Het lvs noteert automatisch alle vorderingen van de afzonderlijke leerlingen, maar ook van de groepen.

LesmethodeBas in de klas
UitgeverijJongbloed
VersieVersie 1
Uitgiftejaar2004
ProducttypeOefensoftware

Met de materialen van Bas kan er thuis, op de peuterspeelzaal of op school gewerkt worden. Binnen het Bas-project komen alle aspecten van taal, voorbereidend rekenen en wereldoriëntatie aan de orde die jonge leerlingen in het basisonderwijs moeten beheersen. Bij de onderdelen horen onder andere prentenboeken, posters, taalkisten en cd-roms. Vanaf 3 jaar.
Kenmerken:
- woordenschat/ taalbegrip (actief en passief)
- kritisch luisteren
- zinsbouw
- basisvaardigheden tellen en hoeveelheden
- meten en tijd
- met aandacht voor natuur, verkeer en beroepen